2013 - Tarmių metai
Parašyta kestas 2013-07-09 20:33
2012 m. kovo 27 d. Lietuvos Respublikos Seimas atsižvelgdamas į tai, kad gyvoji tarmių tradicija Lietuvoje sparčiai nyksta, priėmė nutarimą 2013-uosius paskelbti Tarmių metais. Šio nutarimo tikslas - stiprinti tautos vienybę, pilietiškumą, toleranciją, bendrinės kalbos ir tarmių kultūrą.
Išplėstos naujienos
2012 m. kovo 27 d. Lietuvos Respublikos Seimas atsižvelgdamas į tai, kad gyvoji tarmių tradicija Lietuvoje sparčiai nyksta, priėmė nutarimą 2013-uosius paskelbti Tarmių metais. Šio nutarimo tikslas - stiprinti tautos vienybę, pilietiškumą, toleranciją, bendrinės kalbos ir tarmių kultūrą.

Etninės kultūros globos tarybos tarmių grupės pirmininkas, Lietuvių kalbos instituto vyriausiasis mokslinis darbuotojas, hab. dr. Kazimeiras Garšva teigia: „Mūsų gimtoji kalba yra seniausia gyvoji indoeuropiečių kalba, o jos tarmės, patarmės, šnektos – labai svarbi tautos kultūros paveldo dalis, kurį Lietuva turi atskleisti pasauliui ir Europos Sąjungos daugiakultūrei visuomenei. Tarmių amžius – apie 1000 metų, todėl jos yra svarbus šaltinis tautos ir ypač kalbos istorijai.“


Išlaikant lietuvių kalbos tarmių gyvąją tradiciją tarmių metų programoje numatyti tarmiškos kūrybos koncertai, paminėjimai, tyrimai, jų sklaida, mokinių, studentų konkursai, vakarai.

lrs.lt info