Alytaus regionas komunalines atliekas perdirbs į elektros energiją
Parašyta andrius 2013-05-21 19:04


Pirmadienį, gegužės 20 dieną, UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras (ARATC) pasirašė sutartį su didžiausia pramonės bei energetikos projektus įgyvendinančia įmonių grupe Lietuvoje AB „Axis Industries“, vykdančia jungtinę veiklą su Waste Treatment Technologies B.V. Alytaus rajone bus statomi biologiniai atliekų apdorojimo įrenginiai, padėsiantys perdirbti komunalines atliekas ir jas panaudoti papildomai elektros energijai gaminti.
Išplėstos naujienos
Alytaus regionas komunalines atliekas perdirbs į elektros energiją

Pirmadienį, gegužės 20 dieną, UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras (ARATC) pasirašė sutartį su didžiausia pramonės bei energetikos projektus įgyvendinančia įmonių grupe Lietuvoje AB „Axis Industries“, vykdančia jungtinę veiklą su Waste Treatment Technologies B.V. Alytaus rajone bus statomi biologiniai atliekų apdorojimo įrenginiai, padėsiantys perdirbti komunalines atliekas ir jas panaudoti papildomai elektros energijai gaminti.

Pasak ARATC vadovo Algirdo Reipo, naujais biologiniais įrenginiais bus kaupiamos bei ruošiamos perdirbti biologiškai skaidžios atliekos, iš kurių pažangiausiomis technologijomis bus galima išgauti biodujas ir jas panaudoti elektros gamybai. „Tai vienas pažangiausių atliekų perdirbimo būdų ir geriausias sprendimas aplinkosauginiu požiūriu. Ši alternatyva leis ne tik sumažinti aplinkos taršą, bet ir padės gauti energijos, – teigia A. Reipas.

Naujų įrenginių montavimo darbus atliks AB „Axis Industries“ kartu su Waste Treatment Technologies B. V. Bendra sutartyje numatytų darbų vertė siekia 32 652 739,35 litų. Sutarties trukmė – 36 mėnesiai.

Šiuo metu ARATC įgyvendina projektą „Alytaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo plėtra“. Praėjusių metų gruodį centras pasirašė sutartį su „Dzūkijos statyba“, kuri kartu su Alytaus bendrove „Alkesta“ ir olandų įmone „Columbris Technologies B.V.“ įsipareigojo vykdyti mechaninio rūšiavimo įrenginių statybos darbus Takniškių kaime (Alovės sen., Alytaus r.) naujai statomoje mechaniškai rūšiuojamų ir perdirbamų atliekų stotyje. Mechaniniais įrenginiais biologiškai skaidžios atliekos bus rūšiuojamos ir ruošiamos perdirbti sausuoju anaerobiniu fermentavimo būdu.

Projektas „Alytaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo plėtra“ vykdomas įgyvendinant 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonę VP3-3.2-AM-01-V-02-003 „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“.

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras yra didžiausia atliekas tvarkanti įmonė Alytaus regione, įsteigta 7 šio regiono savivaldybių – Alytaus miesto ir rajono, Birštono, Druskininkų, Lazdijų, Prienų ir Varėnos rajonų. Bendrovė organizuoja regioninę atliekų tvarkymo sistemą, eksploatuoja atliekų tvarkymo ir šalinimo įrenginius, administruoja vietinę rinkliavą iš atliekų turėtojų už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, vykdo visuomenės informavimo ir švietimo programą apie atliekų tvarkymą.


Daugiau informacijos www.aratc.lt.