Už teisę laisvai ir netrukdomai užsiimti hobiu (mėgėjiškomis paieškomis) be įžeidinėimų ir nepagrįstų kaltinimų iš oficialių asmenų:
Parašyta andrius 2010-11-15 23:08Peticija už laisvas bei legalias paieškas Lietuvoje!
Išplėstos naujienos
Už teisę
laisvai ir netrukdomai užsiimti hobiu (mėgėjiškomis
paieškomis) be įžeidinėimų ir nepagrįstų kaltinimų
iš oficialių asmenų: