Lobių ieškotojai, kas tai...
Parašyta andrius 2010-05-27 19:11

Išplėstos naujienos

Lobių ieškotojai – kas jie? Žmonės siekiantys blogo, ar gero visuomenei bei valstybei? Toks klausimas iškilo daugumai Lietuvos gyventojų, po masinio informavimo priemonėse atsiradusių pranešimų, apie visai neseniai Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymo pataisą, draudžiančią lobių paieškų veiklą, naudojantis metalo ieškikliais.
Lobių ieškotojai, tai įvairių profesinių sričių asmenys, mėgėjai vykdantys senienų paieškas naudojant metalo ieškiklius, ieškantys istorijos pėdsakų, nenusižengiant Lietuvos Respublikos įstatymams. Tai yra savotiškas laisvo laiko praleidimas, tikslingai jį nukreipiant i savo tautos praeitį. Tai pomėgis arba hobis, kaip kam patinka. Šiuo metu šis hobis yra visiškai legalus, kaip ir bet kuris kitas hobis, kaip tarkim žvejyba ar medžioklė.
Kultūros paveldo grobstymas ir jo slėpimas nėra ieškotojų tikslas, tačiau kaip ir daugelyje gyvenimo sričių atsiranda asmenų, kurie nusižengia įstatymams ir visuomenės akyse meta šešėlį į tuos, kurie nuoširdžiai laikosi įstatymų. Dėl to visiems yra klijuojama “juodųjų archeologų” etiketė.
Asmenys vadinami "juodaisiais archeologais", nusižengdami Lietuvos Respublikos įstatymams atlieka nelegalius kasinėjimus draudžiamose vietovėse ir neturi nieko bendro su senienų ieškotojais.
Mėgėjai vykdantys senienų paieškas, naudojant metalo ieškiklius, ieškodami atsitiktinai pamestų daiktų, retkarčiais aptinka ir archeologams dar nežinomu naujų ‘’kultūros paveldo’’ objektų, bei apie juos praneša įstatymo nustatyta tvarka suinteresuotoms valstybės institucijoms. Neretai randami ir sprogmenys bei kiti visuomenei pavojingi karo palikimai, apie kuriuos informuojamos atitinkamos institucijos, įstatymo nustatyta tvarka.
Daugumos Lietuvos Respublikos gyventojų nuomone, jeigu jau esi vadinamasis lobių ieškotoju, vadinasi kasi ir ieškai tik lobių, o lobis tai didelis bei brangus radinys! Bet, deja, rasti lobį nėra taip paprasta, mano manymu tai yra sunkiau negu laimėti loterijoje aukso puodą. ‘’Lobių ieškotojų’’ dažniausi radiniai būna atsitiktinai pamestos monetos, papuošalai, sagos, buities rakandai. Tačiau, nežinantys šio pomėgio subtilybių, mano, kad seni daiktai yra itin brangūs. Tačiau, net ir kelių šimtų metų senumo, pinigėlio vertė būna simbolinė. Rastų radinių vertė, praktiškai labai retai kada būna didesnė už investicijas skirtas šiam paieškų pomėgiui.
Šiuo metu visuomenėje susiformavusi nuomonė apie vadinamuosius lobių ieškotojus yra klaidinga, dėl to galimai ir buvo priimtas įstatymas draudžiantis vykdyti senienų paieškas, naudojantis metalo ieškikliais. Tuo pačiu ir pati įstatymo pataisa yra neišbaigta, bei kelianti abejonių dėl savo tikslingumo bei veiksnumo. Kitose Europos Sąjungos šalyse šis žmonių pomėgis yra lygiavertis kitiems pomėgiams, kaip žvejyba, medžioklė ir panašūs, kurie nedraudžiami.