Varėnos rajono savivaldybės meras pažeidė Įstatymo nuostatas
Parašyta kestas 2009-01-30 13:27
Komisija, atlikusi privačių interesų deklaracijų duomenų patikrą bei išnagrinėjusi tyrimo metu gautą informaciją, nustatė, kad Varėnos rajono savivaldybės meras V. Mikalauskas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 straipsnio 2 punkto nuostatas.
Išplėstos naujienos
Komisija, atlikusi privačių interesų deklaracijų duomenų patikrą bei išnagrinėjusi tyrimo metu gautą informaciją, nustatė, kad Varėnos rajono savivaldybės meras V. Mikalauskas ir tarybos nariai D. Tamulevičienė, G. Samulevičius, V. Baublys, A. Saulynas ir A. Malinovskienė dalyvavo savivaldybėje sprendžiant klausimus, susijusius su viešosiomis įstaigomis, kuriose jie (ar jiems artimi asmenys) eina atitinkamas pareigas.

Komisija konstatavo, jog šie valstybės politikai nevykdė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 straipsnio 2 punkte nustatytos prievolės vengti interesų konflikto ir tokiais veiksmais pažeidė šio įstatymo 11 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatas.

Daugiau informacijos www.vtek.lt