Žinios apie narkotikus – iš interneto
Parašyta kestas 2008-09-03 08:05
Lietuvos jaunimas juos dominančią informaciją apie narkotikus dažniausiai susirenka iš interneto. Naujausi „Eurobarometro“ duomenys rodo, kad net 73 proc. lietuvių (15-24 m.)..
Išplėstos naujienos
Lietuvos jaunimas juos dominančią informaciją apie narkotikus dažniausiai susirenka iš interneto. Naujausi „Eurobarometro“ duomenys rodo, kad net 73 proc. lietuvių (15-24 m.) naudojasi šiuolaikinėmis komunikacijos priemonėmis – internetu, ieškodami medžiagos tiek apie narkotines medžiagas, tiek apie jų vartojimą. Apie 40 proc. jaunų žmonių internete randa informacijos apie narkotikų keliamas problemas, vartojimo pasekmes ir prevencines priemones.

Pagrindinis informacijos šaltinis – internetas

Internetas kaip informacijos šaltinis apie narkotikus Lietuvoje yra beveik populiariausias tarp visų Europos Sąjungos šalių – Europos vidurkis yra 61 proc., o Lietuvoje – virš 70 proc. Daugiausiai juo naudojasi portugalai (76 proc.).

„Naujausi apklausos rezultatai patvirtina, kad rengiant ir įgyvendinant prevencijos priemones Lietuvoje einame teisingu keliu – pirmiausia išnaudojame internetą kaip ypač populiarią jaunimo informavimo priemonę, - teigia Narkotikų kontrolės departamento direktorė dr. Audronė Astrauskienė. – Nuo 2006 m. tęsiame informacinę prevencinę kampaniją PAMIRŠK, skirtą 15-25 metų Lietuvos jaunimui. Socialinės reklamos TV klipais ir lauko plakatais norime atkreipti jaunimo dėmesį, kad išsami informacija, kodėl neverta svaigintis, kokios narkotikų vartojimo pasekmės, kur galima gauti pagalbą, taip pat kontaktai yra pateikiami interneto svetainėje www.benarkotiku.lt.“

„Eurobarometro“ duomenys rodo, kad Lietuvoje kas trečias jaunuolis (30 proc.) informacijos apie narkotikų vartojimo riziką bei neigiamas pasekmes gauna iš projektų ir kampanijų, platinamų per žiniasklaidos priemones.

Narkotikų kontrolės departamentas, atsižvelgdamas į interneto populiarumą, visuomenei taip pat suteikia galimybę interneto svetainėje www.nkd.lt/visuomene tobulinti prevencines žinias ir konsultuotis su specialistais.

Tėvai vengia kalbėtis su vaikais

„Apklausos rezultatai akivaizdžiai parodė, kad šiandien Lietuvoje silpniausia grandis yra jaunimo bendravimas su tėvais, kurių vaidmuo prevencijoje yra pats svarbiausias“, - pabrėžia direktorė. Iš visų Europos šalių Lietuvoje jaunimas apie narkotikus ir jų vartojimą mažiausiai kalba su tėvais ir artimaisiais – tik 16 proc. Beveik penktadalis šia tema bendrauja su draugais. Tuo tarpu Airijoje ir Didžiojoje Britanijoje 41 proc. apklaustųjų informacijos gauna iš šeimos.

Pasak A. Astrauskienės, geras tokios informacijos šaltinis apie narkotikų žalą ir pavojų sveikatai yra mokyklose vykdomos prevencinės programos, nes jų medžiaga pasiekia kas trečią jaunuolį (34 proc.): „Gaila, bet Lietuvoje tėvai vėlgi atsiduria paskutinėje vietoje – tik 6 proc. mūsų jaunimo iš artimųjų išgirsta, kokie skausmingi padariniai jų laukia, susigundžius vartoti „žolę“ ar svaigintis kitomis psichoaktyviosiomis medžiagomis“.

Kalbėdami su vaiku tėvai neturėtų apsiriboti vien tik informacija apie įvairius narkotikus ir jų žalą. Bendraujant būtina formuoti ir vaiko nuostatas, vertybes, sveikos gyvensenos įgūdžius, ugdyti sugebėjimą ir pasiruošimą atsispirti socialiniam spaudimui vartoti narkotines medžiagas. „Svarbu pažinti ir padėti vaikui įveikti psichologines problemas, kurios ir gali pastūmėti vartoti narkotikus. Kuo artimesnis bendravimas šeimoje, tuo toliau vaikas yra nuo narkotikų, – teigia A. Astrauskienė. – Jau tikrai net neverta diskutuoti, kad prevenciją turi vykdyti parengti specialistai.“

Daugiau informacijos apie tai, kaip kalbėtis su vaikais ir paaugliais apie narkotikus ir kur kreiptis pagalbos, tėvai gali rasti Narkotikų kontrolės departamento platinamuose lankstinukuose ir interneto svetainėje www.nkd.lt/visuomene. Čia tėvai, mokytojai ir žiniasklaida gali konsultuotis su geriausiais prevencijos, gydymo, reabilitacijos ir teisės sričių specialistais. Atsakymai juos pateikusius asmenis pasiekia per 48 valandas, o dažniausiai užduodami klausimai publikuojami svetainėje, kad kuo daugiau lankytojų susipažintų su aktualiausia informacija.

Psichoaktyviųjų medžiagų prieinamumas

Nerimą kelia psichoaktyviųjų medžiagų prieinamumas, vertinant jaunimo galimybes įsigyti narkotikus, alkoholį ar tabaką:
Ÿ Beveik penktadalis europiečių pažymi, kad jiems būtų labai sunku įsigyti kanapių (19 proc.). Tuo tarpu Lietuvoje tai pripažįsta tik 11 proc. jaunimo.
Ÿ Ekstazis labai sunkiai prieinamas 30 proc. Europos jaunimo, Lietuvoje – 14 proc.
Alkoholį ir tabaką Lietuvos jaunimas (15-24 m.) gali 4 kartus lengviau įsigyti nei vidutinis europietis:
Ÿ Vidutiniškai 1,3 proc. Europos jaunimo nurodė, kad yra labai sunku įsigyti alkoholio ar tabako, o Lietuvos – tik 0,3 proc.


Apie Narkotikų kontrolės departamentą prie LR Vyriausybės

2004 metų vasario mėnesį veiklą pradėjo Narkotikų kontrolės departamentas, kurio pagrindinis uždavinys yra įgyvendinti Lietuvos narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos politiką ir koordinuoti kitų institucijų veiklą šioje srityje. Departamentas teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl narkomanijos prevencijos ir narkotikų kontrolės veiklos prioritetinių krypčių tobulinimo, rengia rekomendacijas dėl atsakingų institucijų narkomanijos prevencijos priemonių įgyvendinimo, koordinuoja jų veiklą, reguliariai tiria narkotikų vartojimo paplitimą Lietuvoje, atstovauja Lietuvą tarptautinėse organizacijose. Daugiau informacijos galima rasti www.nkd.lt.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:
Lina Vaitiekūnaitė, Narkotikų kontrolės departamento prie LRV
Ryšių su visuomene skyriaus vedėja
tel.: (8 5) 266 80 68, mob. tel.: 8 672 43275, el. paštas: lina.vaitiekunaite@nkd.lt