Statistika: Lietuva skaičiais
Parašyta kestas 2008-05-30 11:49
Statistikos departamentas parengė ir išleido kasmetinį leidinį „Lietuva skaičiais“..
Išplėstos naujienos
Statistikos departamentas parengė ir išleido kasmetinį leidinį „Lietuva skaičiais“ lietuvių ir anglų kalbomis. Mažo formato spalvotoje knygelėje pateikiama 2007 ir ankstesnių metų informacija apie įvairių šalies ūkio veiklų pokyčius.

„Lietuva skaičiais“ – tai leidinys, pristatantis Lietuvą skaičių ir grafine kalba. Jame pateikiama ne tik Statistikos departamento, bet ir kitų institucijų statistinė informacija.

Keletas įdomesnių faktų iš leidinio:

Gyventojų skaičius šalyje mažėja nuo 1992 m. – 2008 m. pradžioje jų buvo 3 mln. 366 tūkst. Per 2007 m. gyventojų skaičius sumažėjo 18,5 tūkstančio.

Santuokų, tenkančių 1000 gyventojų, skaičius jau keletą metų didėja, o ištuokų – išlieka stabilus.

Gyventojų užimtumas didėja, o nedarbo lygis per porą pastarųjų metų sumažėjo beveik dukart ir 2007 m. sudarė 4,3 procento.

Pramonės, statybos, prekybos įmonėse vis daugiau atsiranda laisvų darbo vietų, ypač kvalifikuotiems darbininkams. 2007 m. spalio mėn. 40 procentų valstybės sektoriaus ir 36 procentai privataus sektoriaus darbuotojų gavo daugiau negu 2000 litų bruto (priskaičiuoto) darbo užmokesčio.

Šalies ūkyje per vieną faktiškai dirbtą valandą 2007 m. buvo sukurta 30 litų pridėtinės vertės, t. y. 6 litais daugiau negu 2005 m.

2007 m. infliacija sudarė 8,1 procento, jos lygis buvo žemiausias iš trijų Baltijos šalių. 2007 m. šalyje labiausiai brango maisto produktai ir būstas, vanduo, elektra, dujos.

Vidutinė mėnesinė senatvės pensija 2007 m. sudarė 38 procentus vidutinio mėnesinio neto (išmokėto) darbo užmokesčio, o štai 2005 m. šis rodiklis buvo beveik 46 procentai.

Atliktų statybos darbų vertė 2007 m., palyginti su 2005 m., išaugo 84 procentais.

Vienam gyventojui 2008 m. pradžioje teko 10 tūkst. litų tiesioginių užsienio investicijų. Pagrindinės šalys, investavusios Lietuvoje, buvo Lenkija (18,0 % visų investicijų), Danija (12,9 %), Švedija (11,7 %).

Prekių eksportas į Europos Sąjungos šalis sudarė 64,8 procento viso šalies eksporto, importas iš ES – 68,1 procento viso importo.

Šaltinis: Balsas.lt