Didžiojo trėmimo 60 - metis
Parašyta andrius 2008-05-19 22:13

Išplėstos naujienos
Lietuvoje tada buvo pats gražumas – obelimis ir alyvomis pakvipęs 1948-ųjų pavasaris. Auštant, 4 val., visuose keliuose suūžė šimtai sunkvežimių, kareiviai apsupo sodybas ir prasidėjo didžiausias lietuvių trėmimas, pavadinimu „Vesna“. Didžiausias – pagal ištremtų žmonių skaičių. Iš tėvynės buvo išgabenta apie 40 tūkst. žmonių, iš jų 10 897 vaikai iki 15 metų. Lietuvą ne savo noru paliko 11 345 šeimos. Lietuvių laukė Sibiras: jų jėgų, prakaito, vaikystės, jaunystės, net gyvybių…
Vyko reguliarus Maskvos gerai suplanuotas mūsų tautos fizinis ir dvasinis naikinimo procesas. Ištremtiesiems mirtis ne kartą žvelgė į akis, bet dėl tvirtos valios ir tikėjimo šiandien jie yra šalia mūsų, pasakoja apie savo gyvenimą.
Šių metų gegužės 22 d. minimos Didžiojo trėmimo 60 - tosios metinės. Varėnoje 10 val. šv. mišios šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje. Po mišių minėjimas prie paminklo tremtiniams. Uždegsime žvakutes, prisiminsime tą dieną ištremtuosius.
Minėjime dalyvaus politinių kalinių ir tremtinių ansamblis „Viltis“, „Bočių“ bendrijos ansamblis „Šarma“, „Ąžuolo“ ir „Ryto“ vid. m - klų mokiniai.
Kviečiame visus dalyvauti!